top of page

Het gebruik van de CEHEtech prefab meterkast brengt vele voordelen met zich mee. Door gebruik te maken van deze slimme meterkast binnen het bouwproces, vermijd je vertraging vlak voor de oplevering. Op deze pagina lees je ook alle andere voordelen van de CEHEtech prefab meterkast.

Voordelen van de prefab meterkast

256x256_edited.png

De CEHEtech meterkast wordt in de ruwbouwfase gemonteerd en aangesloten. Dus geen zorgen over het steigervrij maken van het NUTS-tracé aan het eind van het bouwproces. De aansluitingen zijn dan tenslotte al gemaakt.

Op tijd en een voorspelbare oplevering

256x256_edited.png

Geen graafwerk meer in de afbouwfase. Dus geen hinderlijke sleuven meer naar de voordeur, in de periode dat het sanitair en de binnendeuren de woning in moeten worden getransporteerd. 

Veiliger

256x256_edited.png

De meterkast is ook te gebruiken als tijdelijke bouwvoorziening (water en stroom). Daardoor hoeven er geen alternatieve tijdelijke bouwkasten meer geplaatst te worden.

Bouwstroom uit prefab meterkast

256x256_edited.png

De meterkast wordt in een geconditioneerde omgeving geassembleerd met gestandaardiseerde producten. Voordat de prefab meterkast de fabriek verlaat wordt deze uitvoerig gecontroleerd volgens ons kwaliteitssysteem. Hierdoor garanderen wij een eindproduct dat 100% aan de eisen voldoet.

Verhogen van de kwaliteit

256x256_edited.png

De investering valt weg tegen de kosten van de bouwaansluitingen en dit tijdelijke netwerk én er kan op tijd worden opgeleverd zonder afhankelijk te zijn van de NUTS-aansluitingen.

Kostenneutraal

256x256_edited.png

De aanleg van de bestrating en de inrichting van de openbare ruimte hoeft niet te wachten op de NUTS-aansluitingen.

Bestrating op tijd gereed

256x256_edited.png

Er kan in een vroeg stadium al gedacht worden over hoe en met welke materialen de aansluiting kan worden gerealiseerd. Wanneer prefab meterkast ingezet wordt, kan  eenvoudig worden vastgesteld welke materialen voor de gehele aansluiting worden toegepast (vastleggen per gebruikt onderdeel).

Registratie van gebruikte materialen

256x256_edited.png

Er zijn tal van voordelen te noemen die het gebruik van de prefab meterkast met zich mee brengt binnen het bouwproces. Zo kan er eerder gestart worden met droogstoken en stroom uit de meterkast. Er zijn geen afkeuringen meer van de meterkast. Er is een gegarandeerde luchtdichte aansluiting met de meterkastvloerplaat. Er hoeft geen vrij tracé beschikbaar meer gemaakt te worden. De steigervrij planning is niet meer leidend. Er kan worden aangesloten in de winterperiode.

Voordelen binnen bouwproces 

256x256_edited.png

Het aanleggen en verwijderen van een tijdelijk netwerk voor bouwwater en bouwstroom is verleden tijd. Bouwwater en -stroom komen uit de, in de ruwbouwfase aangesloten, prefab meterkast. Er is dus geen vervuilende graafmachine meer nodig! 

Lagere energiekosten door vroegtijdig gebruik van de PV-panelen. Na montage van de PV-panelen kunnen deze direct op de meterkast worden aangesloten. Het gebruik van zonne-energie op de bouwplaats en het terug leveren start dus al voordat de dakpannen op het dak liggen!

Stikstof reductie & zonne-energie

bottom of page