top of page
Prefab meterkast CEHEtech op bouwplaats

Het idee voor de prefab meterkast en CEHEtech is in 2018 ontstaan bij Theo Breugem en Timo van Westerlaak. 

 

Het realiseren van NUTS-aansluitingen bij nieuwbouw of verbouw wordt zelden conform planning gerealiseerd. Dit leidt tot frustratie en extra kosten. Dit moet toch anders kunnen dachten de oprichters van CEHEtech. Met het innovatieve idee van de prefab meterkast kan dit voorkomen worden.

 

Theo en Timo hebben ondertussen een creatief team neergezet en zeggen: “Wij blijven op zoek naar nog meer voordelen in en rondom de meterkast”. 

Over CEHEtech

Eerste plaatsing en optimalisatie

In februari 2019 werd de allereerste CEHEtech prefab meterkast geplaatst op het aangewezen pilotproject Tudorpark in Hoofddorp. Die eerste meterkast maakte onderdeel uit van een project van 33 woningen. Alle 33 woningen zijn in het voorjaar van 2019 voorzien van de CEHEtech prefab meterkast. "Samen met bouwbedrijf Dura Vermeer Midden West hebben we veel kennis opgedaan." Omdat er een wederzijds vertrouwen was in het product én de handelswijze, is er besloten de samenwerking voort te zetten. Met als doel de functionaliteit van de meterkast uit te breiden als volwaardige meterkast die ook kan voorzien in het  benodigde bouwstroom en water. Dit resulteerde in de stap voor Dura Vermeer om geen bouwstroom- en wateraansluitingen aan te vragen voor de volgende projecten. 

Na een jaar van proberen en leren is er een volwassen product ontstaan dat een bouwer voorziet van water en stroom in en om de woningen. Er is geen onzekerheid meer bij de bouwer over het moment van aansluiten van de meterkast en ook de netwerkbeheerders en combi aannemers zijn gegarandeerd van een veilig en voorspelbaar traject.

Prefab meterkast CEHEtech in nieuwbouwwoning
Prefab meterkast CEHEtech op bouwplaats

Standaardisatie en uniforme regelgeving​

In 2018 werd er onder aanvoering van mijnaansluiting.nl en Bouwend Nederland een werkgroep opgericht die de klanttevredenheid rondom oplevering van nieuwbouwwoningen, naar een hoger niveau moest brengen. De initiatiefnemers van CEHEtech waren bij het eerste uur betrokken bij deze werkgroep. 

Er is vanuit verschillende invalshoeken gekeken hoe de klanttevredenheid kon worden verhoogd. CEHEtech was toen de prefab meterkast al aan het ontwikkelen. In de ogen van CEHEtech zou de prefabricering van de meterkast bijdragen aan een kwaliteitsslag en als de meterkast eerder in het bouwproces aangesloten kon worden ook aan de voorspelbaarheid van de daadwerkelijke aansluiting op de netwerken van de NUTS-bedrijven. 

Toen er bij alle betrokkenen duidelijk werd dat de ingeslagen weg een vervolg moest krijgen, is er op verzoek van mijnaansluiting.nl een verzoek gedaan aan NEN om te komen tot een Nederlandse Technische Afspraak. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van de NTA 8769. Deze afspraak zal voor de zomer van 2020 worden geformaliseerd. 

Het voordeel van deze standaardisatie en uniforme regelgeving is het bewaken van de kwaliteit van het proces en het product. 

CEHEtech is er trots op hieraan mee te hebben mogen werken.

CEHEtech bedrijfsonderdelen

CEHEtech bestaat uit verschillende disciplines, zo is er een verkoop- en engineeringsteam, een technisch/innovatieteam, een productieteam en een montageteam.
Elk team wordt aangestuurd door mensen die veel ervaring hebben in de wereld van ondergrondse infra, woningbouw en productie.

Ombouw prefab meterkast van CEHEtech in de werkplaats
bottom of page