top of page

De meterkast. Een veel besproken onderdeel van een (nieuwbouw)woning. In veel gevallen is de gasmeter uit de meterkast verdwenen of zijn de afmetingen van de meterkast aangepast. Ook het aansluiten van de meterkast op het netwerk is vaak een moeizaam traject en zo zijn er nog een aantal actuele zaken te noemen.

Er is veel aandacht nodig voor dit technische hart van de woning. Om de meterkast aangesloten te krijgen, dient de meterkast in alle opzichten te voldoen aan de NEN 2768. Afkeuring als gevolg van een kleine afwijking, is aan de orde van de dag. Daarnaast is er nog steeds een enorme krapte aan gecertificeerde mensen die meterkasten aan mogen sluiten. 

In deze tijd van korte bouwtijden is de meterkast vaak een struikelblok. CEHEtech heeft hier een moderne oplossing voor uitgewerkt: de prefab meterkast. 

 

De prefab meterkast wordt binnen de normen van de NTA 8769 en de NEN 2768 volledig naar wens van de klant geprefabriceerd in onze productiehal. Doordat de prefab meterkast voldoet aan alle eisen en normen, kan de CEHEtech meterkast al in de ruwbouwfase worden geplaatst en aangesloten! 
 

De CEHEtech prefab meterkast

 • Prefab meterkast vs reguliere meterkast
  De CEHEtech prefab meterkast voldoet aan alle eisen om in de ruwbouwfase al aangesloten te worden, in tegenstelling tot een reguliere meterkast.
 • Voldoet de kast aan de eisen van de NUTS-bedrijven?
  De CEHEtech prefab meterkast voldoet aan alle eisen die aan een meterkast gesteld worden, zowel in de ruwbouwfase als na de oplevering van de woning. De CEHEtech prefab meterkast voldoent aan de volgende normen: NTA 8769 en de NEN 2768. Daarnaast is de prefab meterkast een Kiwa gecertificeerd product en is ook de plaatsing Kiwa gecertificeerd conform de BRL K22007.
 • Uit welk materiaal bestaat de prefab meterkast?
  De kast heeft een zelfdragende constructie met een bekleding van plaatmateriaal. Ook is de meterkast volledig geïsoleerd en voorzien van een waterdichte UV-bestendige coating. De kast wordt afgesloten met een wisseldeur.
 • Wie monitort de CEHEtech prefab meterkasten?
  Het monitoren van de kasten is conform NTA 8769 en kan gedaan worden door CEHEtech. Dit monitoren bestaat uit het meten en registreren van o.a.: De omgevingstemperatuur in de kast De temperatuur van het aangeleverde drinkwater De doorstroming van het drinkwater Dit alles gebeurt dagelijks, wordt digitaal gelogd en is op afstand direct afleesbaar. Voor al deze metingen is een protocol opgesteld, waaruit de resultaten worden gegenereerd. Naar aanleiding van de resultaten kunnen tijdelijke maatregelen worden getroffen (bijv. bij extreme vorst).
 • Hoe wordt de meterkast optimaal ingezet in het bouwproces?
  Doordat de CEHEtech prefab meterkast voldoet aan de NTA 8769 en de NEN 2768 kan de meterkast al geplaatst en aangesloten worden voor de eerste wanden er staan. Dus voor het plaatsen van het steiger uit. Hierdoor kan stroom, water en media vanuit de meterkast al gebruikt worden tijdens de bouw van de woning.
 • Wat zijn de voordelen van de CEHEtech prefab meterkast?
  Er zijn meerdere voordelen te benoemen. Het grootste voordeel is een voorspelbare oplevering. Dus geen vertragingen meer als gevolg van te late aansluiting van de meterkast. Meer weten over de voordelenvan de inzet van de CEHEtech meterkast?
Prefab meterkast tudorpark Cehetech
bottom of page