top of page
Dronebeeld CEHEtech prefab meterkast bouwplaats

Technisch vooruitstrevend

logo%20cehetech%20prefab%20meterkast_edi

CEHEtech

CEHEtech - innoverend in de bouw

De technologische en maatschappelijke ontwikkelingen in de bouw, gaan sneller dan ooit. Het moet sneller, slimmer, flexibeler, kostenbesparend, stikstofbeperkend en in de toekomst circulair. Een flinke uitdaging. Dit vraagt om een andere manier van denken en werken. CEHEtech komt met de innovatieve prefab meterkast.

Het moment van opleveren van een nieuwbouwwoning is doorgaans afhankelijk van de aansluiting van de meterkast. Om de grip op de planning te vergroten wil je kunnen voorspellen wanneer het aansluiten van de meterkast plaats vindt. Dit kan door de prefab meterkast van CEHEtech toe te passen. 

De prefab meterkast

De prefab meterkast van CEHEtech levert veel op. Door de vroege aansluiting op het netwerk kan er op tijd worden opgeleverd. Er kan tijdens de bouw gewerkt worden op zonnestroom. Er is altijd stroom in de woning. Er kan vroeg gestart worden met droogstoken en er hoeft geen tijdelijk netwerk voor het bouwwater en bouwstroom aangebracht en weggehaald te worden. Dat heeft als grote voordelen: het reduceren van kosten en stikstofdepositie. 

De CEHEtech Prefab Meterkast is zodanig ontworpen dat deze voldoet aan de eisen van de NTA 8769 in de tijdelijke situatie en voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de NEN 2768.

Installatie CEHEtech prefab meterkast op de bouwplaats
Logo CEHEtech prefab meterkast

CEHEtech BV

Vaak vertraging van oplevering door nutsvoorzieningen... Dat moet toch beter kunnen vonden de oprichters van CEHEtech. Zij zijn aan de slag gegaan met de ontwikkeling van de prefab meterkast. Daarmee kunnen woningen op tijd worden opgeleverd. 

 

Het is de kracht van de innovatieve medewerkers van CEHEtech om elk voordeel te zien en uit te werken. Een mooi voorbeeld daarvan is, dat de meterkast ook te gebruiken is als tijdelijke bouwvoorziening (water en stroom). Daardoor hoeven er geen alternatieve tijdelijke bouwkasten meer geplaatst te worden.

“Wij blijven op zoek naar nog meer voordelen in en rondom de meterkast”. ​

Minder stikstof

Bouwstroom uit prefab meterkast

Tijdig opleveren

bottom of page